Raport Auto

Raport Auto jest jednorazową usługą polegającą na ustaleniu pojazdów oraz innych zarejestrowanych ruchomości, będących własnością weryfikowanego podmiotu.

Raport obejmuje:

 • Weryfikację i ustalenie ruchomości należących do sprawdzanego podmiotu na terenie kraju;
 • ocena stanu majątkowego pod kątem szybkiego zabezpieczenia się na ruchomościach podmiotu;

Cena raportu jest ustalana indywidualnie z Klientem.

 

Raport Firma

Raport Firma jest usługą kierowaną do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonego przedsiębiorstwa. Raport ma zastosowanie przede wszystkim jako narzędzie prewencyjne, podczas podejmowania decyzji biznesowych. Zlecenie raportu na etapie współpracy lub dochodzenia należności ma natomiast na celu wzmocnienie pozycji wierzyciela oraz weryfikację faktycznego położenia kontrahenta. 

Raport obejmuje:

 • Ustalenie danych teleadresowych podmiotu;
 • Ustalenie powiązań kapitałowych z innymi podmiotami gospodarczymi;
 • Ustalenie posiadanych przez wskazany podmiot nieruchomości; 
 • Ustalenie posiadanych przez wskazany podmiot ruchomości podlegających rejestracji;
 • Weryfikację we właściwym miejscowo sądzie, czy wobec podmiotu jest prowadzone postępowanie (układowe lub upadłościowe) oraz informacja o etapie ewentualnego postępowania;
 • Weryfikację czy badany podmiot figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (Nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości);
 • Weryfikację czy badany podmiot figuruje w Krajowym Rejestrze Zastawów (Nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości);
 • Analiza zobowiązań finansowych.

Cena raportu jest ustalana indywidualnie z Klientem.


*w skład raportu firma wchodzą: raport księga uproszczony oraz raport auto

Raport Firma Plus

Raport Firma jest usługą kierowaną do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonego przedsiębiorstwa. Raport ma zastosowanie przede wszystkim jako narzędzie prewencyjne, podczas podejmowania decyzji biznesowych. Zlecenie raportu na etapie współpracy lub dochodzenia należności ma natomiast na celu wzmocnienie pozycji wierzyciela oraz weryfikację faktycznego położenia kontrahenta. 

Raport obejmuje:

 • Ustalenie danych teleadresowych podmiotu;
 • Ustalenie powiązań kapitałowych z innymi podmiotami gospodarczymi;
 • Weryfikację adresów, siedzib sprawdzanego podmiotu wraz z podaniem adresów zamieszkania osób zaangażowanych;
 • Ustalenie posiadanych przez wskazany podmiot nieruchomości; 
 • Ustalenie posiadanych przez wskazany podmiot ruchomości podlegających rejestracji;
 • Inne działania wywiadowcze, na życzenie Klienta (np. dokumentacja zdjęciowa i weryfikacja stanu prawnego maszyn i urządzeń, będących w posiadaniu podmiotu);
 • Weryfikację we właściwym miejscowo sądzie, czy wobec podmiotu jest prowadzone postępowanie (układowe lub upadłościowe) oraz informacja o etapie ewentualnego postępowania;
 • Weryfikację czy badany podmiot figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (Nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości);
 • Weryfikację czy badany podmiot figuruje w Krajowym Rejestrze Zastawów (Nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości);
 • Terenowy wywiad środowiskowy;
 • Dokumentację zdjęciową;
 • Analiza zobowiązań finansowych.

Cena raportu jest ustalana indywidualnie z Klientem.


*w skład raportu firma wchodzą: raport księga pełny oraz raport auto

Raport Księga

RAPORT KSIĘGA – UPROSZCZONY

Raport kierowany głównie do dużych instytucji, będący odpowiedzią na cykliczne zapotrzebowanie Klienta odnośnie informacji dotyczących posiadanych przez dany podmiot nieruchomości.

Raport obejmuje:

 • ustalenie posiadanych przez wskazany podmiot nieruchomości;
 • przekazanie raportu zawierającego ustalone informacje w maksymalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zapytania, niezależnie od ilości zapytań.

W ramach raportu księga – raport uproszczony, proponujemy naszym Klientom pakiety zapytań, zarówno cykliczne jak i jednorazowe.


RAPORT KSIĘGA – PEŁNY

Raport pełny jest zindywidualizowaną usługą, zorientowaną na weryfikację sytuacji majątkowej konkretnego podmiotu, w zakresie posiadanych nieruchomości oraz ich stanu.

Raport obejmuje:

 • Ustalenie numerów Ksiąg Wieczystych nieruchomości będących własnością weryfikowanego podmiotu;
 • Ustalenie wszelkich danych nieruchomości należącej do osoby fizycznej lub firmy, jej stanu faktycznego, wraz z dokumentacją fotograficzną;
 • Weryfikacja stanu prawnego ustalonych nieruchomości;

Cena raportu jest uzależniona od ilości weryfikowanych nieruchomość i jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.

Poszukiwanie Mienia

Oferta poszukiwania mienia jest kierowana głównie do Banków i innych instytucji finansowych oraz Leasingodawców, jak wsparcie wewnętrznego procesu windykacji.

Działania obejmują:

 • Poszukiwanie przedmiotów leasingu oraz kredytu;
 • Zabezpieczenie i przejęcie odnalezionych przedmiotów;
 • Profesjonalny demontaż i transport wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń na wskazany przez Zleceniodawcę parking.

Wywiad Gospodarczy

Wywiadem gospodarczym w naszej firmy zajmuje się zespół doświadczonych specjalistów, zarówno licencjonowanych detektywów jak i negocjatorów terenowych, którzy od wielu lat świadczą profesjonalne usługi dla biznesu w całym kraju.

EBOF jest licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie  zezwolenia nr. RD-69/2014 wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz licencji nr 0004858 wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Swoim zasięgiem i możliwościami obejmują nie tylko obszar Polski, ale również rynki krajów europejskich.

Podczas wykonywanych czynności nasi specjaliści działają zgodnie z prawem i etyką zawodową, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa danych osobowych, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu.

Informacje, pozyskane przez naszych detektywów, mogą być wykorzystane dla określenia poziomu ryzyka handlowego, podczas procesu dochodzenia należności oraz jako wsparcie w procesie egzekucji komorniczej wskazując majątek będący własnością dłużnika.

Ponadto specjaliści EBOF w szybki sposób mogą zlokalizować, zabezpieczyć przedmioty leasingu lub kredytu.

Swoimi działaniami obejmujemy osoby prywatne, firmy z sektora MŚP, korporacje, banki i fundusze leasingowe.

Detektywi działający pod marką EBOF to wysokiej klasy specjaliści, którzy na Państwa potrzeby wykonują obserwacje, wizję lokalną, zweryfikują lojalność Państwa pracownika czy zadbają o rzetelne informacje odnośnie spotkań dziecka.

Podczas zleconych przez Państwa obserwacji wykonają kompletny wywiad środowiskowy dotyczący partnera, wspólnika, członka rodziny, pracownika. Zbadają otoczenie, zwyczaje, towarzystwo, codzienne życie. Wykonane obserwacje pozwolą Państwu nie tylko zaspokoić ciekawość, ale przede wszystkim podjąć stanowcze kroki lub po prostu upewnić się, że sytuacja nie wymaga interwencji.

Poprzez sieć partnerów na świecie możemy podjąć się skomplikowanych działań operacyjnych bez względu na lokalizację danego zlecenia. Swoje usługi świadczymy dla biznesu oraz dla osób prywatnych dla których ofertę przedstawiamy poniżej.

Detektywi EBOF działają zgodnie z wolą Klienta, gwarantują doradztwo oraz konsultacje na każdym etapie podjętego zlecenia, przy zachowaniu elastycznych procedur dopasowanych indywidualnie do każdej sprawy. Praca naszych detektywów objęta jest pełną dyskrecją, starannością i etyką zawodową w działaniu.


Każdorazowo zlecenie zakończone jest dostarczeniem pisemnego raportu, który na życzenie klienta zawiera również pozyskane pliki audio-video dokumentujące zarejestrowane zdarzenia. Poprzez własne zasoby i świadczenie usług prawnych w ramach grupy EBOF zapewniamy pełną i kompleksową obsługę zlecenia kończąc na reprezentacji w sprawach sądowych.


* EBOF jest licencjonowanym biurem detektywistycznym działającym na podstawie zezwolenia nr. RD-69/2014 wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz licencji nr 0004858 wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

 

Zdrady/Rozwody+

Zdrady/RozwodyX

Poprzez podjęcie odpowiednich czynności detektywi EBOF pozyskają dla Klienta pakiet dowodów na potwierdzenie lojalności partnera. W swojej pracy, pozostając w ukryciu jesteśmy w stanie ustalić personalia osoby, z którą spotyka się współmałżonek/partner, ustalić rozkład dnia, adres zamieszkania lub przebywania weryfikowanej osoby. W celu profesjonalnego wykonania usługi detektywistycznej korzystamy z nowoczesnego zaplecza technicznego i logistycznego aby w możliwie najkrótszym terminie ustalić stan faktyczny sprawy i rozwiać wszystkie wątpliwości.

Współpracę z klientem zaczynamy od rozmowy i konsultacji, na życzenie Klienta w dogodnym i dyskretnym dla niego miejscu, następnie podpisujemy umowę na działania detektywistyczne.

Zdobyte na Państwa zlecenie informacje oraz wykonane czynności operacyjne zostaną przekazane w końcowym raporcie wraz z dokumentacją fotograficzną oraz video, stanowiącą doskonały, pełnoprawny materiał dowodowy w procesach cywilnych i karnych. 

Ujawnianie źródeł dochodu Ustalanie miejsca pracy osób
Bezpieczeństwo dziecka+

Bezpieczeństwo dzieckaX

Jeśli zauważyliście Państwo w ostatnim czasie niepokojące sygnały ze strony waszego dziecka w zakresie zachowania, komunikacji, spożycia alkoholu czy narkotyków lub jeśli myślicie, że wasze dziecko spotyka się z nieodpowiednimi ludźmi lub grupą osób - nie zwlekajcie. 

W ramach podjętego zlecenia oferujemy wykonanie:

 • obserwację dziecka pod kątem faktycznych zagrożeń lub przynależności do grup młodzieżowych lub sekt,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w szkole,
 • ustalenie kontaktów towarzyskich dziecka oraz weryfikacja otaczających zagrożeń (narkotyki, alkohol).
Weryfikacja opiekunki+

Weryfikacja opiekunkiX

Jeśli myślą Państwo o zatrudnieniu opiekunki dla własnej pociechy, i jeśli chcą Państwo mieć pewność co do zamiarów i kompetencji osoby z którą państwa dziecko będzie spędzać wiele godzin w tygodniu rekomendujemy usługę weryfikacji niani Państwa dziecka. 


W ramach zlecenia oferujemy:

 • przeprowadzenie pełnego wywiadu środowiskowego kandydatki lub kandydata na opiekuna,
 • weryfikację karalności wybranego kandydata,
 • weryfikację realności referencji oraz wywiad z poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • opcjonalnie montaż urządzeń wizyjnych (np. kamer) wspierających nadzór nad codzienna pracą niani.
Obserwacja osób lub obiektów+

Obserwacja osób lub obiektówX

Detektywi EBOF działają zgodnie z wolą Klienta, gwarantują doradztwo oraz konsultacje na każdym etapie podjętego zlecenia, przy zachowaniu elastycznych procedur dopasowanych indywidualnie do każdej sprawy. Praca naszych detektywów objęta jest pełną dyskrecją, starannością i etyką zawodową w działaniu.​

Poszukiwania osób zaginionych Poszukiwania osób ukrywających się
Poszukiwania skradzionego mienia